Oversigt over generalforsamlinger, datoer, samt links til indkaldelser og referater. Listen dækker over tilgængelig digitalt materiale.

Dato for generalforsamlingIndkaldelse
(inkl. beretning, regnskab og budget)
31.10.2020Indkaldelse generalforsamling 2020
Årsberetning 2019-2020
29.6.2019Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2019
1.6.2019Indkaldelse generalforsamling 2019
16.6.2018Indkaldelse generalforsamling 2018
10.6.2017Indkaldelse generalforsamling 2017
11.6.2016Indkaldelse ord.+ekstraord. generalforsamling 2016
13.6.2015Indkaldelse generalforsamling 2015
14.6.2014Indkaldelse generalforsamling 2014
8.6.2013Indkaldelse generalforsamling 2013
9.6.2012Indkaldelse generalforsamling 2012
2011
2010
13.6.2009Indkaldelse generalforsamling 2009
14.6.2008Indkaldelse generalforsamling 2008
9.6.2007Indkaldelse generalforsamling 2007
10.6.2006Indkaldelse generalforsamling 2006
11.6.2005Indkaldelse generalforsamling 2005
12.6.2004Indkaldelse generalforsamling 2004
21.6.2003Indkaldelse generalforsamling 2003

Dato for generalforsamlingReferat
29.6.2019Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019
1.6.2019Referat generalforsamling 2019
16.6.2018Referat generalforsamling 2018
10.6.2017Referat generalforsamling 2017
11.6.2016Referat generalforsamling 2016
13.6.2015Referat generalforsamling 2015
14.6.2014Referat generalforsamling 2014
8.6.2013Referat generalforsamling 2013 inkl. ekstraord. GF
9.6.2012Referat generalforsamling 2012
2011
12.6.2010Referat generalforsamling 2010
13.6.2009Referat generalforsamling 2009
14.6.2008Referat generalforsamling 2008
9.6.2007Referat generalforsamling 2007
10.6.2006Referat generalforsamling 2006
11.6.2005Referat generalforsamling 2005
12.6.2004Referat generalforsamling 2004
2003