Her er en informationsoversigt til ejendomsmæglere og købere/sælgere, til brug ved køb/salg af sommerhuse i Stenodden Sommerland.

Når du er på besøg i området, så bemærk venligst regler for parkering, som du finder her.

Klik på logoet og se Stenodden Sommerland sommerhuse til salg på Boligsiden.

Dansk Ejendomsmæglerforening – forespørgsel til grundejerforening

Herunder findes oplysninger til brug for “Forespørgsel til grundejerforeningen”, baseret på Dansk Ejendomsmæglerforenings spørgeskema.
Grundejerforeningens svar er med fed skrifttype.

 1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen
  1.1 Er der medlemspligt af grundejerforeningen – JA
 2. Udgifter til grundejerforeningen

  2.1 Grundejerforeningens kontingent udgør kr. 1.500 årligt, der betales med kr. 1.500 senest d. 20 september for perioden 1. april til 31. marts.

  Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet f.eks. til snerydning eller lign?
  NEJ, men såfremt der i årets løb skulle indtræde uforudsete nødvendige udgifter, er bestyrelsen berettiget til at ændre de af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

  Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet?
  NEJ, der er pt. ikke fra seneste generalforsamling truffet beslutninger, som medfører forhøjelse af grundejerforeningens kontingent

  2.2 Er ejeren i restance til foreningen?
  Dette spørgsmål besvares ved henvendelse til foreningens kasserer via formularen her: Kontakt Foreningens Kasserer

  2.3 Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld? NEJ
  Har grundejerforeningen en kassekredit? NEJ

  2.4 Betales der indskud til foreningen?
  JA, ved optagelse som medlem betales et beløb på kr. 100

  2.5 Evt. gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af sælger – INGEN
  Evt. gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af køber – INGEN (udover gebyr for optagelse i pkt. 2.4)
  Andre omkostninger til foreningen i forbindelse med overdragelsen? NEJ

  2.6 Det bedes oplyst i hvilket pengeinstitut og på hvilket kontonr. evt. gebyrer og lign. skal indbetales.
  Disse oplysninger fås ved samtidig henvendelse til foreningens kasserer i forbindelse med pkt. 2.2

  3. Antenneforening (besvares kun hvis grundejerforeningen leverer antennesignal)
  Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal

  4. Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget for grundejerforeningen bedes udleveres.
  Dette findes på grundejerforeningens hjemmeside.
  Regnskab og budget findes som del af indkaldelserne til Generalforsamling. Se siden her

  Referat af de seneste afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen:
  Disse findes også af ovenstående link.
  Grundejerforeningens vedtægter: Findes her
  Ordensreglement for grundejerforeningen: Findes her

  5. Supplerende oplysninger. Yderligere spørgsmål, der ønskes besvaret:
  Disse kan fremsendes til bestyrelsen via formularen her: Kontakt os

  6. Supplerende oplysninger/bemærkninger (udfyldes af grundejerforeningen)
  Stenodden Sommerlands grundejerforening benytter i videst muligt omfang elektronisk kommunikation via mail til kontingentopkrævning, indkaldelse og referat fra Generalforsamling, Nyhedsbreve og anden vigtig orientering, og opfordrer derfor medlemmer til at oplyse mailadresse.
  Yderligere oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside, herunder hvordan man får adgang til nyheder & fælles forum på hjemmesiden.
  Ved oprettelse som medlem skal GDPR (persondataforordningen) og privatlivspolitikken godkendes. Se her

Kontaktoplysninger for besvareren af skemaet.
Formanden er kontakt i tilfælde af yderligere spørgsmål. Kontaktoplysninger findes her