I hele området gælder at det er en parkeringforbuds zone.
* Parkering på Sommerlandsalléen, samt sideveje, vendepladser, og Berberisvænget er derfor ikke tilladt.

* Kørsel og parkering på fællesarealer er ikke tilladt.

* Gæster til grundejere bedes parkere på grundejerens matrikel.

* Besøgende til området bedes parkere udenfor Stenodden Sommerland (f.eks. på Stenoddenvejen)

* I hele området er den max. anbefalede hastighed 30 km/t.

Vis hensyn!