I hele området gælder at det er en parkeringforbuds zone. Parkering på Sommerlandsalléen, samt sideveje, vendepladser, og Berberisvænget er derfor ikke tilladt.

Kørsel og parkering på fællesarealer er ikke tilladt.

Gæster til grundejere bedes parkere på grundejerens matrikel.

Besøgende til området bedes parkere udenfor Stenodden Sommerland (f.eks. på Stenoddenvejen)

I hele området er den max. anbefalede hastighed 30 km/t.

Vis hensyn!