Parkering på Sommerlandsalléen, samt sideveje og vendepladser, er ikke tilladt.

Kørsel og parkering på fællesarealer er ikke tilladt.

Gæster til grundejere bedes parkere på grundejerens matrikel.

Besøgende til området bedes parkere udenfor Stenodden Sommerland (f.eks. på Stenoddevej)

I hele området er max. tilladte hastighed 30 km/t.

Vis hensyn!