Du finder en hjertestarter på fællespladsen ved flagstangen. Hjertestarteren er placeret på siden af opslagstavlen.

Hjertestarteren er monteret på informationstavlen ved fællesarealet og der er trukket strøm til stedet, så hjertestarteren altid er klar til brug for den/dem der måtte for brug for apparatet. Den blinker i mørke. 

Hjertestarteren er simpel at bruge. Når man aktiverer hjertestarteren er der en elektronisk stemme der guider en gennem proceduren. Når skabet bliver åbnet for at tage hjertestarteren ud og med sig, vil der lyde en høj hyletone. Det er ikke en tyverialarm, men derimod et signal til de omkringboende. Man kan så løbe hen til skabet og tilbyde sin hjælp. Der sendes også en SMS-advarsel om at skabet er åbnet, til den registrerede ejer af hjertestarteren.

Hjertestarteren kan ikke anvendes forkert. Skulle der være puls på offeret/patienten, så virker starteren ikke. Den giver i så fald ikke stød. Monteres elektroderne ikke korrekt, så giver starteren heller ikke stød.

  • HUSK AT KONTAKTE BESTYRELSEN EFTER BRUG AF HJERTESTARTEREN.

Elektroderne skal altid fornys efter brug, så den er klar igen i skabet. 
Husk også at vejlede andre om, at der findes en hjertestarter i området – navnlig lejere af udlejningssommerhuse.