REGLER FOR AFLEVERING AF HAVEAFFALD

● Smid dit haveaffald bagerst på pladsen og oven i andres haveaffald
● Der må ikke læsses af på stien til marken -> hold adgangen fri!

Følg denne vejledning for hvad du må læsse af på denne plads:

Er du i tvivl, så aflevér på Svendborg Miljøstation eller spørg bestyrelsen før du afleverer.
Afleverer du ikke-godkendt affald, vil du modtage regningen for bortkørelse.

Åbningstider:
Grundejerforeningens haveaffaldsplads er lukket i perioden 01. juli til 31. august.
Der henvises til Svendborg Miljøstation i lukkeperioden.