Pladsen er kun til haveaffald, og ikke frugt eller grøntsager, for sommerhusområdets grundejere.

Når pladsen er til det, skal du køre ind og rundt om blokken som vist med den blå pil. Tøm haveaffaldet så langt tilbage som muligt oveni andet haveaffald.

Vigtigt: Der må ikke spærres med affald for til- og frakørsel til marken, som vist med den røde pil.

Der må kun aflæsses haveaffald, og ikke frugt eller grøntsager.

Der må ikke læsses frugt eller grønsager af på affaldspladsen!

Åbningstider: Affaldspladsen på Stenoddevej er lukket i perioden 01. juli til 31. august.