På fællespladsen ved flagstangen forefindes der 2 opslagstavler, hvor tavlen ind mod grunden rummer generel information, opslag fra grundejere, samt nyt fra Bestyrelsen.
I tavlen ud mod fællesvejen forefindes boligannoncering fra ejendomsmæglere.

Ønsker du som grundejer i Sommerlandet, at få et opslag i informationstavlen, kan du aflevere dit opslag i postkassen hos:
Michael Ben-Ami, Engelsødvej 10 (Tavleadministrator).

******

Se mere om Tåsinge og seværdigheder i området på VisitSvendborgs hjemmesider:

https://www.visitsvendborg.dk/svendborg/ohavet/tasinge

Se hvad der sker i området: