På fællespladsen ved flagstangen forefindes der 2 opslagstavler, hvor tavlen ind mod grunden rummer generel information, opslag fra grundejere, samt nyt fra Bestyrelsen.
I tavlen ud mod fællesvejen forefindes boligannoncering fra ejendomsmæglere.

Ønsker du som grundejer i Sommerlandet, at få et opslag i informationstavlen, kan du aflevere dit opslag i postkassen hos: Michael Ben-Ami, Engelsødvej 10 (Tavleadministrator).