Medlemskabet af grundejerforeningen betales via et årligt kontingent for perioden 1. april til og med 31. marts, som også udgør regnskabsåret.

Kontingentet udgør pt. kr. 1.500 som fastsat på seneste generalforsamling og betales ved bankoverførsel til foreningens konto.

Kassereren udsender opkrævning på mail inkl. kontooplysninger, når det er tid til betaling for kontingent.