Modtagede forslag til GF 2021

Fristen for at indmelde forslag til behandling på generalforsamlingen er nu udløbet pr. d. 11/6-21.
Der er ikke kommet yderligere forslag til behandling, udover det aftalte punkt fra sidste års generalforsamling, som går på et forslag til en vandkunst, som blev indstillet i 2019, og viderebehandlet på GF i 2020.
På GF 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til afstemning på GF 2021.

Forslaget kan ses her: Vandkunst