GF 2021 – Forslag 1: Stenkunst på fællespladsen

“Kunstudvalget” som blev nedsat på sidste års generalforsamling har arbejdet videre med ideen om af markere foreningens 50-års jubilæum med et kunstværk på fællespladsen. Oprindeligt var tanken at det skulle være en vandskulptur, men pga. såvel praktiske som økonomiske udfordringer med en vandskulptur indstiller udvalget, at der investeres i et stenkunst værk udført af den fynske billedhugger Kim Laue Christensen.
Kim har været på besøg på pladsen og er kommet tilbage med et oplæg på et to-delt værk der opstilles på pladsen. Nærmere præsentation herunder. Prisen for værket er 40.000 kr samt et mindre anlægsarbejde med chaussésten som tænkes udført på frivillig basis af foreningens medlemmer.
Der er tale om et værk der vil være synligt og udført i sten og naturmaterialer som kendetegner Stenodden.
Udvalget foreslår at der afsættes 25.000 kr. på næste års budget, da vi pt arbejder med at søge sponsorater samt en frivillig mulighed for foreningens medlemmer til at støtte projektet (i realiteten taler vi om ca. 100 kr per sommerhus, nogen ønsker helt klart ikke at deltage mens andre ønsker at bidrage med mere end de 100 kr.). Beløbet på de 25.000 kr kan derfor godt vise sig at blive mindre efter endt indsamling.

Til afstemning på GF 2021:
Skal denne stenkunst bestilles – og dermed afsættes 25.000 kr. på næste års budget, samt søges sponsorater og etableres frivillig mulighed for at støtte projektet med ca. 100 kr. pr. grundejer til denne stenkunst?