Afhentning af haveaffald i uge 43

Der vil i uge 43 som vanligt blive hentet haveaffald i Sommerlandet. Haveaffaldet skal placeres ud for matriklerne, og der opfordres til at man går sammen med ens naboer og samler haveaffaldet i større bunker, så vognmanden ikke skal bruge grab på små bunker. Skal vognmanden stoppe ofte for at…

Kommentarer lukket til Afhentning af haveaffald i uge 43

Høflig henstilling – ingen frugtaffald på haveaffaldspladsen

Efter sommerpausen er pladsen til haveaffald igen åben, men desværre er reglerne for hvad der må afleveres ikke overholdt. Derfor en høflig opfordring til at sørge for at der ikke afleveres frugt eller grønt affald på vores fælles haveaffaldsplads. Det er ét af kravene fra pladsejer for at vi må…

Kommentarer lukket til Høflig henstilling – ingen frugtaffald på haveaffaldspladsen

Info om ansøgning til bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen 2021 Energistyrelsen tilbyder mulighed for at søge støtte til etablering/opgradering af bredbånd i områder med dårlig dækning. Man skal gå sammen om at søge da man kan ikke søge som individ.Da nogle grundejere i Stenodden over tid har meddelt at de ønsker at søge, oprettes der derfor en arbejdsgruppe…

Kommentarer lukket til Info om ansøgning til bredbåndspuljen

Badebroen skal ind / Opsamling af affald på strand

Badebroen skal tages ind, så sæt derfor et kryds i kalenderen: Lørdag d. 25 september 2021 kl. 10:00 Kom forbi forlandet og hjælp med at tage broen ind, og deltag samtidigt i et hyggeligt samvær! Tilmelding: Under Arrangementer Indsamling af affald For dem som ikke arbejder med badebroen, vil der…

Kommentarer lukket til Badebroen skal ind / Opsamling af affald på strand

Ekstraordinær generalforsamling d. 25/9-21

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 25/9-21. Som vedtaget på generalforsamlingen d. 19/6-21 skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt et medlem til bestyrelsen, som kan varetage rollen som Kasserer.Den nyvalgte Kasserer vil indtræde på den afgåede Kasserers plads og fortsætte dennes valgperiode, og vil derfor…

Kommentarer lukket til Ekstraordinær generalforsamling d. 25/9-21

Suppleant indtræder i bestyrelsen

Erik Vogn har valgt at udtræde af bestyrelsen, og derfor indtræder 1. suppleant Eva Foght-Nielsen med omgående virkning. Hun overtager Eriks periode frem til generalforsamlingen i 2022. Der skal lyde en stor tak til Erik for sin indsats, og et velkommen til Eva i bestyrelsen. Vh. Bestyrelsen

Kommentarer lukket til Suppleant indtræder i bestyrelsen

Modtagede forslag til GF 2021

Fristen for at indmelde forslag til behandling på generalforsamlingen er nu udløbet pr. d. 11/6-21.Der er ikke kommet yderligere forslag til behandling, udover det aftalte punkt fra sidste års generalforsamling, som går på et forslag til en vandkunst, som blev indstillet i 2019, og viderebehandlet på GF i 2020. På…

Kommentarer lukket til Modtagede forslag til GF 2021

GF 2021 – Forslag 1: Stenkunst på fællespladsen

"Kunstudvalget” som blev nedsat på sidste års generalforsamling har arbejdet videre med ideen om af markere foreningens 50-års jubilæum med et kunstværk på fællespladsen. Oprindeligt var tanken at det skulle være en vandskulptur, men pga. såvel praktiske som økonomiske udfordringer med en vandskulptur indstiller udvalget, at der investeres i et…

Kommentarer lukket til GF 2021 – Forslag 1: Stenkunst på fællespladsen

Hærværk på 2 af Sommerlandsalléens nye træer

2 af allétræerne på Sommerlandsalléen er blevet udsat for hærværk. Der er skåret lange dybe ridser i 2 af de nye træer. Om dette er begået som drengestreger, eller grundet utilfredshed med enten de nye træer, foreningen, eller gartneren vides ikke, men det er ikke acceptabel opførsel. Alle opfordres til…

Kommentarer lukket til Hærværk på 2 af Sommerlandsalléens nye træer