Suppleant indtræder i bestyrelsen

Erik Vogn har valgt at udtræde af bestyrelsen, og derfor indtræder 1. suppleant Eva Foght-Nielsen med omgående virkning. Hun overtager Eriks periode frem til generalforsamlingen i 2022.

Der skal lyde en stor tak til Erik for sin indsats, og et velkommen til Eva i bestyrelsen.

Vh. Bestyrelsen