Støt Stenoddens Kunstprojekt

Kære Sommerhusejer

I anledning af Stenoddens Sommerland´s 50 års jubilæum blev det på foreningens ordinære generalforsamling i foråret besluttet, at arbejde videre med det forslag der blev præsenteret af Kunstudvalget.

Kunstudvalget havde indstillet, at der investeres i et markant kunstværk tegnet og udført af den fynske billedhugger Kim Laue Christensen. Stenkunsten skal opstilles på fællespladsen på hjørnet af Sommerlandsalleen og Røllikevænget. Generalforsamlingen besluttede at støtte projektet med op til 25.000 kr fra Foreningens egne midler. Det samlede budget er på ca. 42.000 kr som udover egne midler søges finansieret med frivillige bidrag fra Foreningens medlemmer samt sponsorater.

Det er i denne forbindelse at kunstudvalget henvender sig til dig/jer i håb om, at I kunne have interesse i at støtte projektet. Alle bidragsydere vil blive synligt nævnt med navn/firmanavn i Foreningens informationsskab på fællespladsen (samme skab som benyttes til opslag af sommerhuse der er til salg mm.). Ønsker bidragsyder at være anonym er dette naturligvis muligt. Alle beløb, små som store modtages med glæde. For private bidragsydere der ikke ønsker at være anonym bliver støttebeløb ikke offentliggjort.

Bidrag kan indbetales via MobilePay 8206PA, i kommentarfeltet anføres teksten ”Anonym” såfremt dette ønskes.

Beløb kan ligeledes indbetales til reg. nr. 9851, konto 2077907974 med referenceteksten ”50 Skulptur” samt teksten ”Anonym” såfremt dette ønskes.

Med venlig hilsen
Kunstudvalget
(Trine Hjort Nielsen, Alice Holmager, Torsten Nielsen, Birgit Ben-Ami og Ole Berthelsen)

Nedenfor ses yderligere detaljer om værket. Alle tegninger er udarbejdet af Kim Laue Christensen.

Kunstværk til Stenodden Sommerland til markering af foreningens 50 års jubilæum.

Værket er to-delt med en mindre sten stående på en opsats samt en større ”svævende” sten som ligeledes for funktion som bænk/siddeplads.