Orientering vedr. Generalforsamling i juni og aflysning af fest.

Vi har fra bestyrelsens side flere gange gjort opmærksom på, at vi ikke kan løfte den store
opgave det er at arrangere, afholde og rydde op efter den fest, der plejer at være efter den
årlige generalforsamling, uden forpligtende hjælp fra andre grundejere. Senest har vi i
julebrevet efterspurgt denne hjælp. Ved bestyrelsesmødet efter udløb af tidsfristen måtte vi
konstatere, at der ikke er nogen der har meldt sig til dette.
Bestyrelsen har som konsekvens af dette derfor måtte træffe beslutning om, at der i år
desværre ikke bliver arrangeret fest i forbindelse med den årlige generalforsamling.
På den baggrund har vi besluttet at generalforsamlingen afholdes i Tåsinge Forsamlingshus på
Elvira Madigans Vej 41, Landet, og vi har flyttet datoen således at generalforsamlingen bliver
afholdt lørdag d. 01.jun. 2024. Der vil naturligvis komme indkaldelse på et senere tidspunkt.

På bestyrelsens vegne
Eva Foght-Nielsen, formand