Orientering om ny konstituering i bestyrelsen

Bestyrelsen har desværre måtte sige farvel til Mike Mortensen, der af personlige årsager, har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi siger tak til Mike for den tid han har været i bestyrelsen.

Det betyder, at bestyrelsen har konstitueret sig på ny, hvor der således er to ændringer.
Vi siger velkommen til Peter Thomsen, der som 1.suppleant nu er indtrådt i bestyrelsen som menigt medlem.
Eva Foght-Nielsen er ny formand. Michael Ben-Ami forsætter som kasserer, Chris Ringvig som sekretær, og Johnny Larsen som medlem.

Den nye konstituering er trådt i kraft d. 31. Oktober 2022.