Jord læsset af på forlandet

Der er blevet læsset jord af i buskadset på stranden. Dette er ikke tilladt! Har man jord i overskud, bedes man bortskaffe dette i henhold til reglerne for afskaffelse af jord.