Nyhedsbrev nr. 6 – Juli 2020

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Vedligehold af veje

Efter fejning af vejene er alle veje nu i en fornuftig stand, så vi håber der går nogle år inden der skal bruges penge på dem igen.
Hvis der ses skader eller mangler ved vejene, så kontakt os endelig i bestyrelsen.

For at holde vejene i en god stand, opfordres alle grundejere til at beskære græskanten mod vejen ud for sin matrikel, som også beskrevet i vedtægterne.

Brev fra Energistyrelsen om tilskud fra bredbåndspuljen

Energistyrelsen har udsendt et brev til flere grundejere om at man kan gå sammen om at søge tilskud til bredbåndsforbindelsen, men de oplysninger de har om bredbåndshastigheden i området er forkert.

Der er mulighed for en højere hastighed end det som Energistyrelsen er oplyst af leverandørerne, og dermed kan der ikke søges støtte.
Se mere på hjemmesiden om internetmuligheder i Stenodden Sommerland.

Forum – sådan får du information om nye indlæg og emner

Der er kommet flere indlæg i forummet på hjemmesiden, og hvis du ikke vil logge ind og checke for nyt hele tiden, kan du blive orienteret via en mail hver gang der er nyt i enten alle emner eller et specifikt indlæg som du gerne vil følge.
Du kan følge nyt på én af følgende måder:

1) Login på hjemmesiden og klik på Forum
2) Klik i menubaren på ”Abonnementer”
3) Nu kan du se en oversigt over de indlæg eller kategorier som du evt. allerede følger. Hvis ikke du følger nogen, er listerne tomme.

  • Du kan nu trykke på ”Individual Subscriptions”, hvilket betyder at du kun følger de enkelte valgte indlæg. Du følger dem ved at åbne et indlæg og trykke på symbolet med en kuvert på, som findes i bunden af indlægget
    eller
  • Du kan nu trykke på ”New Topics” som betyder at du følger og bliver orienteret om alle nye emner, men ikke de enkelte indlæg eller kommentarer
    eller
  • Du kan trykke på ”New Topic & Posts” som betyder at du følger og bliver orienteret om nyt i forummet i alle kategorier. Kort sagt; du får besked om alt nyt i forummet

Sommerlukning af fælles haveaffaldsplads

Den fælles haveaffaldsplads er nu lukket i perioden Juli til og med August. Det er en del af den aftale der er med ejeren af pladsen for at undgå lugtgener i den varme periode for pladsejer og af hensyn til pladsens naboer.
Man må ikke fjerne afspærringen eller aflevere affald på pladsen, i denne periode. Skal man af med haveaffald i denne periode henvises der til Svendborg Genbrugsstation.

Kloakbrønde

Det er konstateret at enkelte kloakbrønde står med vand og fækalier. Disse brønde vil blive renset/spulet, så årsagen kan findes og udbedres, for at undgå at de stopper helt til.
Grundejerne opfordres til at give bestyrelsen en melding hvis der opleves problemer med at der står vand i egne brønde.

Hjælp til istandsættelse af badebro

Bestyrelsen søger hjælp til istandsættelse af badebroen som skal have nye brofag.
Vi ønsker ikke at presse opgaven igennem, men vil arbejde på at den er færdig og klar til udsætning til næste år, og vil derfor arrangere nogle arbejdsdage fordelt henover efteråret og/eller foråret.
Ønsker du at give en hjælpende hånd, så skriv/ring/sms gerne til bestyrelsen.

Vedligehold af hegn og buske på fællesarealer

Bestyrelsen har, dels grundet besparelser på andre vedligeholdelsesopgaver og dels grundet en mulighed for en god prisaftale, fundet mulighed for at få en gartner til at klippe hegn og buske på foreningens fællesarealer som en del af de faste aktiviteter i årshjulet.

Dermed er det foreningen som samlet sikrer pasning af fællesarealerne, og det vil derfor ikke være afhængigt af frivillige eller være behov for etablering af en arbejdsgruppe til dette.

Flagpasser

Bestyrelsen søger stadig en eller flere personer som kunne tænke sig at hjælpe foreningen med at hejse flaget i sommerperioden, evt. fordelt mellem flere personer henover perioden.

Frivillige kan kontakte bestyrelsen på mail eller formanden på telefon.

Skilt ved slæbestedet

Der bliver sat et skilt op i nærheden af slæbestedet for at informere om at der ikke må parkeres på forlandet. Dette er mest af hensyn til lejere, som ikke nødvendigvis kender ordensreglerne.

Adgangsveje til forlandet

Som skrevet i seneste nyhedsbrev har adgangsvejene til forlandet lidt skade pga. den tunge transport i forbindelse med arbejdet med den nye pumpestation. Det er aftalt med Svendborg Vand og Affald at der afholdes et møde og syn af beskadigelserne på adgangsvejene, for at aftale hvad der præcist forventes udført og hvordan vejene bedst genskabes for fremtidig adgang for Svendborg Vand og Affald.

Årsagen til at det trækker ud med afklaring skyldes bl.a. ferieafholdelse blandt nøglemedarbejdere, men også coronasituationen da medarbejderne først for nyligt har kunne genoptage normalt arbejde på arbejdspladsen. Svendborg Vand og Affald har tilkendegivet at vejene nok skal blive genetableret.

Digitalisering af foreningens dokumenter til hjemmesiden

Bestyrelsen har igangsat en løbende digitalisering af foreningens væsentligste dokumenter til brug på hjemmesiden og internt i bestyrelsen. Dette er for at begrænse mængden af papir og mapper, samt sikre deres fortsatte eksistens.
På hjemmesiden kan man derfor nu finde tidligere indkaldelser til generalforsamlinger og referater fra disse for en længere årrække.

God sommer!

Hvis I har noget på hjertet, så er I velkommen til at henvende jer til bestyrelsen. Så skal vi gøre hvad vi kan for at hjælpe.

Vi ønsker alle en god sommer! Pas på jer selv og hinanden, og husk afstand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen