Nyhedsbrev nr. 4 – December 2019

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Nye opslagstavler taget i brug

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, er der blevet arbejdet på opsætning af nye opslagstavler for at opfylde det vedtagne forslag fra generalforsamlingen d. 1/6-19 om en tavle til boligannoncering for dermed at undgå de mange skilte i området. Der er derfor blevet opsat en tavle mod stamvejen til ejendomsmæglere, og en tavle til bestyrelsen og grundejerne ind mod flagpladsen.
Der er udarbejdet et sæt retningslinier som er aftalt med ejendomsmæglerne omkring brug af tavlen til annoncering, samt krav om fjernelse af skilte. Dette er blevet modtaget meget positivt af mæglerne og tavlen er taget i brug.
Der vil løbende blive fulgt op på at skiltene fjernes fra området efterhånden som de overgår til at bruge opslagstavlen.
Opslagstavlerne har indbygget diskret LED-belysning, som belyser tavlerne i tidsrummet kl. 07:00 til daggry og igen efter skumring indtil kl. 20:00.
Tavlerne vil blive malet til foråret.

Desværre har bestyrelsen flere gange konstateret at grundejernes opslagstavle er blevet efterladt åbnet, og uden at der er opsat opslag. Da tavlen ikke kan åbnes uden at håndtaget skal drejes helt op, virker det som modvilje med de mange gange dette er sket, og det er derfor besluttet at der sættes lås på for at lågen og tavlen ikke bliver ødelagt i regn- og blæsevejr.
En grundejer har tilbudt bestyrelsen at håndtere opslag,
har man noget man gerne vil have opsat, skal det afleveres i den postkasse som vil fremgå af oplysningerne i opslagstavlen. Dette opslåes snarest.

Bestyrelsen søger en eller flere flagpassere

Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev nu fået flere hjælpere til tømning af affaldsstativerne, hvilket vi er meget taknemmelig for.

Der er desværre ikke kommet tilbagemelding om hjælp til flagpasning, så vi søger stadig hjælp til denne opgave. Er der nogen som har lyst og mulighed for at passe flaget, evt. kun i sommerperioden, så kontakt gerne bestyrelsen.

Stenodden Sommerlands forum på hjemmesiden

Det fælles forum på hjemmesiden er oprettet på baggrund af forslag fra nogle brugere af hjemmesiden, som foreslog et fælles forum hvor grundejerne kan lave forskellige opslag. Derfor er der et forum hvor man kan lave opslag om emner lige fra fælles aktiviteter, til efterlysninger, og køb/salg af f.eks. brænde, cykler og hvad man ellers må have på hjertet og som andre grundejere kan have glæde af.

Siden etableringen af forummet er der nu ca. 70 tilmeldte brugere og der kommer løbende tilmeldinger ind. Tilmelding åbner også for adgang til anden information på hjemmesiden som grundejer.

Kig forbi hjemmesiden og forummet, og send gerne forslag, kommentarer og spørgsmål via “Kontakt os” formularen.

Jollepladsen

Bestyrelsen har modtaget information fra mange af de jolleejere som bruger jollestativerne, og derfor har det været muligt at registrere ejernes brug af jollepladserne. Der er kun enkelte pladser som ikke er registreret endnu. Samtidig er der blevet ryddet op i de efterladte bådtrailere, hvor ejerne har afhentet deres bådtrailere, og de resterende er blevet fjernet fra forlandet.
Tak for jeres samarbejde til at få dette løst!

Arbejdsgruppe til Vandskulptur

På generalforsamlingen d. 1/6-19 blev det vedtaget at foreningen skal undersøge muligheden for at give sig selv en jubilæumsgave i form af en belyst vandskulptur. Bestyrelsen ønsker flere af foreningens medlemmer deltager i dette fælles arbejde, så det ikke kun er bestyrelsen som står for valg og løsning, men foreningen i samarbejde.
Derfor søges der efter 2-3 personer som skal deltage i en arbejdsgruppe, med det formål at udarbejde 2-3 forslag til en vandskulptur. Forslagene skal indeholde valg af model, løsning, pris og placering, samt hvordan løsningen skal vedligeholdes.
Forslagene vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling til afstemning, og er der stemning for et af forslagene, vil den valgte løsning blive opsat og senere afsløret omkring foreningens 50 års jubilæumsdag d. 24/7-2020.
Skriv til bestyrelsen, hvis du ønsker at deltage.

Foreningens 50 års jubilæum i 2020

Bestyrelsen efterspurgte i sidste nyhedsbrev 2-3 medlemmer til at deltage i en jubilæumsgruppe som skal planlægge festen til foreningens 50 års jubilæum. Der er desværre ikke kommet nogle tilmeldinger, så bestyrelsen arbejder med planlægningen af jubilæet.
Du kan dog allerede nu sætte kryds i kalenderen: Lørdag d. 6 Juni 2020, hvor der vil blive afholdt generalforsamling med efterfølgende jubilæumsfest for foreningens medlemmer. Mere information og invitation følger senere.

Glædelig Jul og Godt nytår!

Bestyrelsen takker for jeres opbakning og de mange positive henvendelser vi har fået, og specielt en stor tak til dem som løbende har hjulpet med diverse opgaver i 2019.
I og jeres familier ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen