Nyhedsbrev nr. 2 – September 2019

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Hul på Mirabellevej

Som opfølgning på sagen omkring hullet i vejen og kloakrøret på Mirabellevej, kan det oplyses at skaden er udbedret og hullet blev lukket i Juni måned. Det viste sig, at skaden skyldtes en større sten som havde lavet hul i kloakrøret. Kloakrøret viste heldigvis ikke tegn på slitage eller porøs tilstand. Røret er blevet udskiftet, og kloakledningen er blevet renset for grus.

Vedligeholdelse af kloak

Ved reparation af hullet på Mirabellevej, blev der konstateret skade på betonen i en brønd.
Dette kan udbedres billigt ved rettidig indsats og derfor vil samlebrøndene blive gennemgået for skader i løbet af efteråret, så rotterne ikke får adgang via skader på beton og rør.

Vedligeholdelse af veje

Bestyrelsen har sammen med et asfaltfirma udført en inspektion af belægningernes tilstand på alle veje og vænger. Der er indhentet tilbud på belægninger, fejning, samt almen udbedring, som sammen med vejledning fra asfaltfirmaer vil blive brugt til både en kort- og langsigtet plan for vedligehold af veje og vænger. Der opstartes på Engelsødvej og Hybenrosevej i uge 37, så beboerne på disse veje bedes være opmærksom på parkering og adgang for asfaltfirmaet.

Afhentning af affald i uge 43 fastholdes

Der vil blive afhentet haveaffald som vanligt i uge 43. Bestyrelsen vil dog gerne opfordre til at man såvidt muligt selv benytter den fælles haveaffaldsplads i stedet, da det er en meget dyr løsning for foreningen at få afhentet haveaffald på de enkelte vænger og veje.

Græsslåning på fællesarealer

Der er lavet en ny aftale omkring vedligehold af græs på fællesarealer med samme entreprenør som hidtil, men med en anden tilgang til frekvens for klipning og afregning.

Rotter i området

Bestyrelsen er blevet kontaktet omkring rotter i området på enkelte matrikler. Ser man rotter på matrikler, eller har mistanke om det, vil bestyrelsen gerne opfordre anmeldere til at følge anvisningerne på Svendborg Kommunes hjemmeside og anmelde via denne vejledning og formular; https://www.svendborg.dk/borger/byg-og-bo/bekaempelse-af-rotter & http://svendborg.rotteweb.dk/newcase.aspx , samt informere Bestyrelsen for kortlægning af omfanget.

Arbejde på pumpestation

Svendborg Vand og Affald har informeret bestyrelsen om at der vil blive udført arbejde på pumpestationen på forlandet i perioden uge 38-42. Der skal skiftes pumpebrønd som skal hæves 1 meter over terræn, jf. krav fra arbejdstilsynet, samt opsættes ny styretavle. Der vil derfor blive kørsel på forlandet, samt opsat skurvogn. Arbejdet er godkendt af tidligere bestyrelse og Kystinspektoratet.

Klager

Der er indkommet klager over at fortøjninger af både & joller sker i badezonen. Derfor vil bestyrelsen minde om at både og joller skal fortøjes udenfor badezonen. Badezonen er området mellem badebroen og slæbepladsen. Udlejere bedes informere lejere om dette også.

Opbevaring af joller

Bestyrelsen arbejder på at få registreret bådejere som har både på forlandet, samt hvorledes adgang til forlandet bedre kan kontrolleres. Husk derfor at alle både skal være registreret med navn og adresse. Ved evt. fraflytning vil der dermed være styr på tilhørende både, så ejere til efterladte både kan kontaktes.

Chikane på affaldsstativer

Der er desværre konstateret chikane på de fælles affaldsstativer, idet affaldsposer er blevet ødelagt på en måde som ikke skyldes vejret, samt så er der blevet smurt efterladenskaber fra hunde på et stativ i sådan en grad at det kun kan være med fuldt overlæg. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt og vil desværre medføre at stativerne fjernes, hvis det gentager sig.

Badebroen skal på land

Badebroen skal tages ind, så sæt derfor et kryds i kalenderen lørdag d. 28/9 kl. 09:30.
Kom forbi forlandet og hjælp med at tage broen ind, og deltag samtidigt i et hyggeligt samvær!

Foreningens bankkonto

Bestyrelsen har valgt at skifte bank, grundet nye krav fra den tidligere bank omkring indførelse af gebyr og nye udgifter i forbindelse med indlån. Dette er krav som flere banker løbende indfører, sammen med negativ renter. Samtidig er der et ønske fra den tidligere bank om at de kun ønsker at støtte lokale foreninger, hvilket Stenodden Sommerland ikke ses som.

Indkøb

FLISER:
Der er indkøbt nogle fliser til at udskifte de beskadigede fliser ved slæbestedet med,
samt til fastgørelse af affaldsstativerne på forlandet, så de er bedre sikret.
• STABILGRUS:
Der er indkøbt stabilgrus for at lukke enkelte huller på udvalgte områder på
fællesarealer og stier, hvor regnvand samles og skaber større lunker. Evt. overskud af
stabilgrus, vil derefter være til fri afhentning for de grundejere som har konstateret huller
på andre dele af fællesarealer og stier.
• OPSLAGSTAVLER:
Der er indkøbt 2 store opslagstavler (brugte). Tavlerne vil erstatte nuværende
opslagstavle på flagpladsen. Formålet med den ene tavle er at opfylde det godkendte
forslag omkring en tavle til skiltning af sommerhussalg for ejendomsmæglere. Den
anden tavle er til information fra bestyrelsen og generelle opslag fra grundejere. Disse
tavler opsættes i efteråret.

Bestyrelsen søger assistance

Bestyrelsen efterspørger personer til at varetage følgende opgaver:

 • hjælp til flagning.
  Bestyrelsen søger en ny person som kan hjælpe med at hejse flag på flagpladsen i
  sommerperioden, da Christa har meddelt at hun stopper ved sommerens afslutning.
  En stor tak til Christa for flere års tro pasning af flaget i Sommerlandet!
 • hjælp til tømning af affaldsstativer på fællesarealer.
  Bestyrelsen søger flere personer som på skift kan assistere med at tømme
  Sommerlandets fælles affaldsstativer.
  Skriv til Bestyrelsen@stenoddensommerland.dk hvis du gerne vil hjælpe med ovenstående.

Stenodden Sommerlands hjemmeside

Stenodden Sommerland har fået opdateret sin hjemmeside. Siden er under fortsat opbygning, så det skal forventes at hjemmesiden kan være utilgængelig på enkelte tidspunkter. Det skyldes at hjemmesiden løbende udbygges med nye funktioner og oprydning i data. Tag et kig forbi den nye side, og send gerne forslag eller spørgsmål via “Kontakt os” formularen på hjemmesiden.

Arbejdsgrupper

Bestyrelsen opfordrer til at man løbende følger med på hjemmesiden angående hvilke
arbejdsgrupper der er brug for deltagere til. Skriv til bestyrelsen, hvis du gerne vil deltage.

Fællesskab

Bestyrelsen vil gerne takke de personer som på eget initiativ enten har hjulpet med udbedring og vedligehold, f.eks. opretning af fliser ved slæbested, eller som har hjulpet bestyrelsen med diverse arbejdsopgaver, såsom maling af affaldsstativer og hjælp til at fjerne tang på badestranden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen