Nyhedsbrev nr. 1 – Juni 2019

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Konstituering

Den nye bestyrelse ser frem til at blive fuldtallig og til at konstituere sig efter den ekstraordinære generalforsamling der afholdes d. 29/6-2019.

Fællesskab

Bestyrelsen har modtaget flere positive henvendelser siden generalforsamlingen, og vil gerne takke de personer som på eget initiativ har hjulpet med forskellige opgaver, såsom rydning af græs ved joller og strandkant, opsavning af opskyllet stub, samt hjælp til afholdelse af Skt. Hans.

Overdragelse fra tidligere bestyrelse

Der foregår et godt samarbejde med den tidligere Kasserer som bidrager til at den nye bestyrelse kan sikre foreningens drift, selvom bestyrelsen ikke er helt på plads.

Overholdelse af vedtægter, ordensreglement og lokalplan

Bestyrelsen opfordrer til overholdelse af de aftalte regler for området, og har derfor i et tæt og positivt samarbejde med lokale grundejere, indgået aftaler med de grundejere som har, eller havde, campingvogne stående. Disse campingvogne er enten nu fjernet eller aftalt fjernet i nær fremtid.

Hul på Mirabellevej

Der er indhentet et nyt tilbud på løsning af opgaven, samt foretaget ny TV inspektion som har konstateret et hul i kloakken på størrelse med en knytnæve ca. 1 meter fra den gamle reparation. Status i skrivende stund er, at den endelige løsning pt. ikke er valgt, men der foreligger flere løsningsmuligheder alt efter hvilken tilstand kloakrøret er i. Tilstanden undersøges nærmere pt.. Mere information følger om dette.

Fælles haveaffaldsplads

Der er udført bortkørsel af et læs haveaffald i uge 24, og der er planlagt bortkørsel af et læs igen i uge 25, inden pladsen lukkes og tømmes helt start juli.

Fejning af veje

Bestyrelsen har fulgt op på aftalen omkring den tidligere asfaltering og udlægning af sten, og har fået aftalt fejning på veje med løse sten hvor dette ikke er blevet udført i henhold til aftale. Fejning er udført i uge 25.

Græsslåning på fællesarealer

Bestyrelsen arbejder på opfølgning af aftalen omkring græsslåning. Der indhentes nye tilbud for sammenligning, samt arbejdes med mulig tilpasning af den eksisterende aftale, jf. ønske om hyppigere græsslåning fra grundejerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  • Alice Holmager
  • Chris Ringvig
  • Finn Thomasen Kaastrup
  • Johnny Larsen