Nyhedsbrev efterår 2022

Efteråret er kommet, og vinteren er på vej

Stierne

Husk at efterår og vinter er den hårdeste tid for stierne og vi har brugt en del ressourcer på at få dem fyldt med stabilgrus, men det holder kun hvis vi alle passer på dem.
Dvs. undgå tung trafik og kan det ikke undgås, så sørg selv for at få lagt plader ud.
Hvis skaden sker, så få det udbedret straks inden vand og mudder får overtaget.
Har man dagligt trafik over stien, så er det grundejerens eget ansvar at sikre stien kan bære denne belastning.

Badebroen kom op af vandet men…..

Det var ikke mange nye grundejere som deltog.
Da broen skulle op, viste sensommervejret sig fra sin fineste side og vi havde en dejlig dag, hvor broen
kom op og efterfølgende blev der hygget med pølser og en lille forfriskning.
Men det var ikke mange nye grundejere som mødte op og det synes vi er ærgerligt.
Når man køber sommerhus her i Stenodden Sommerland, så er det vel fordi man synes området og
faciliteterne er fine, men det er de kun fordi vi har et fællesskab hvor vi hjælpes ad.
Her i Stenodden Sommerland der løfter vi i flok og denne gode ånd håber vi kan fortsætte og
videregives til de nye generationer.
Så hermed en opfordring, mød op når foreningen har brug for din hjælp!
Det du selv får ud af det er at området forbliver fint og du møder en masse hyggelige mennesker.

Julelys

Nu kan vi snart godt tillade os at sige, at der traditionen tro, vil blive tændt julelys.
Vi skal alle spare på energien og det gælder selvfølgelig også grundejerforeningen, men julelyset
bruger så forsvindende lidt strøm at det ikke står mål med den glæde det giver i en mørk tid.
Bestyrelsen har gjort forskellige tiltag for at spare på strømmen, blandt andet så vælger vi at tænde
julelyset en uge senere i år og så vil der fremover ikke være tændt for lyset om morgenen, hverken i
juletræ eller opslagstavle, som det ellers har været tilfældet.
Så kom og vær med til at fejre julens komme, og få en snak rundt om bålet med andre grundejere.
Der vil være en øl, vand og varm drik til fremmødte.
Børn er mere end velkommen, vi har skumfiduserne klar til bålet

Lyset i flagstangen på fællespladsen tændes
lørdag d. 19/11 kl. 16:00

Haveaffald uge 43

Der vil i uge 43 som vanligt blive hentet haveaffald i Sommerlandet.
Haveaffaldet skal placeres ud for matriklerne, og der opfordres til at man går sammen med ens naboer
og samler haveaffaldet i større bunker, så vognmanden ikke skal bruge grab på mange små bunker.
Skal vognmanden stoppe ofte for at samle små bunker, vil det være mere tidskrævende og dermed
dyrere for foreningen.
Gå derfor gerne sammen om at lave større fællesbunker på de enkelte vænger, men stadig med passage
på vejen for køretøjer.
Husk at der pga. nye sorteringsregler ikke kan lægges stammer, store grene, og rødder ud til
vognmanden, dvs. det er almindeligt haveaffald som må lægges ud.


Bredbåndspuljen

Desværre så var det forsvindende få som viste interesse for at få fiber i sommerhusområdet og endnu
færre som meldte sig til, så derfor har TDC afvist at udrulle fiber i sommerhusområdet. TDC overvejer
at arbejde videre med de interesserede fra Vemmenæs, og undersøger pt. om dette er en mulighed.
Man kan læse mere om internetforbindelsen til området på foreningens hjemmeside.


Veje og kloakker

Der er siden sidste nyhedsbrev blevet lavet ny overfladebelægning på Storkenæbsvej hvor skærverne
stadig ligger løst så de kan blive kørt ned i vejen.
Når asfaltleverandøren mener at det er tid, så vil de overskydende skærver blive suget op og kørt væk.
Vi har ligeledes fået blotlagt en brønd på Brombærvej som i tidernes morgen var blevet belagt med
asfalt så den ikke kunne tilgås.
Der vil løbende blive holdt øje med om der andre lignede tilfælde.

Kontingent betaling

Vi oplever desværre en del besværligheder med opkrævning af kontingent fra grundejere.
Det er en meget tidskrævende opgave og det giver meget ekstra arbejde, at der skal sendes rykkere og
breve flere gange.

  • Ca. 20% indbetaler ikke kontingent til tiden.
  • 5% har ikke indbetalt efter 1. rykker.
  • Ved salg af sommerhus, bliver der ofte ikke givet meddelelse om ny ejer og ny mailadresse for opkrævning af kontingent.

Der er mulighed for at oprette en fast årlig indbetaling på jeres netbank, hvis man synes den nuværende opkrævningsmetode er besværlig.
Der opfordres hermed til at vise større omhu til det ovennævnte problem.

Hærværk

Vi har desværre siden sommeren 2019 gentagende gange oplevet hærværk eller forsøg på hærværk på
foreningens område.
Det kan blandt andet nævnes, at affaldsposerne i de affaldsstativer vi tidligere brugte på
fællesarealerne, til bl.a. hundeposer og andet affald, er blevet snittet op i bunden til gene for dem som
skulle tømme dem. Lågerne på opslagstavlen er gentagende gange blevet åbnet og efterladt i vinden, så
vi blev nødt til at sætte lås på. Nyplantede træer er blevet snittet i stammen så de er gået ud,
vandingsposer er skåret op så vandet er løbet ud, og informationsopslag er revet ned.
Senest er der så blevet malet med spraymaling på vores nye bro, på asfalten og på EL-skabe.
Vores vandingsposer er nu endnu engang blevet skåret op.
Efter den seneste hærværk har bestyrelsen valgt at politianmelde det og hver eneste hændelse fremover
vil blive politianmeldt.
Vi opfordrer derfor jer grundejere om at holde øje og øre åbne og give os besked hvis I ser noget
mistænkeligt.
I forlængelse af dette har bestyrelsen iværksat nabohjælp som beskrevet her i brevet.

Skoven

Der har været en del henvendelser omkring ændrede forhold i skoven efter den har fået ny ejer.
De ændrede forhold skyldes at der desværre er mennesker som ikke forstår at passe på naturen og
dyrelivet.
Bestyrelsen er i løbende dialog med ejeren og arbejder på at få informationen bredt ud til
Sommerlandets grundejere og ikke mindst lejere.
Det er bestyrelsens opfattelse at den nye ejer kun er interesseret i at få et godt samarbejde med os
grundejere, så vi alle kan nyde godt af skov og dyreliv.
Ejeren er allerede kommet med forslag og tilbud omkring hvordan vi kan informere.


Nabohjælp

For at øge trygheden samt at minimere indbrud og hærværk i Stenodden Sommerland, opfordrer
bestyrelsen til at man installerer og bruger appen ”Nabohjælp”
https://nabohjaelp.botrygt.dk

Vær med i Nabohjælp

Hent Nabohjælps app med din smartphone eller tablet på GOOGLE PLAY eller APP STORE.
Den koster ingenting.

  • Netværk med alle nabolagets nabohjælpere
  • Adgang til at skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
  • Feriehjælp, så du kan fortælle betroede feriehjælpere, hvornår dit hjem er alene hjemme
  • Mulighed for at koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget
  • Chancen for at spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
  • Velkomstbrev med klistermærker til postkasser og døre
  • Alle de bedste tricks til forebyggelse og naboskab

I øjeblikket er der 8 sommerhusejere der er tilmeldt nabohjælp.
Senere vil vi indkøbe og opstille nabohjælpsskilte.