Nyhedsbrev December 2022

Bestyrelsen Stenodden Sommerland

Nabohjælp

Der er aktuelt tilmeldt 31 husstande til Nabohjælp, og det er forsat muligt at blive en del af dette netværk. Der kan læses mere om dette på hjemmesiden, hvor der også er vejledning til hvordan man tilmelder sig. For at øge synligheden af dette nabonetværk, er der nu bestilt et skilt, som vil blive sat op i det nye år.

Asfalt og rødder

En af de meget store udgiftsposter i budgettet er vedligeholdelse af asfalt på vores veje og vænger. Vi vil derfor igen opfordre til at være opmærksom på, hvorvidt rødder fra træer, der står tæt ved skel allerede har eller er ved at skade asfalten. Er dette tilfældet skal træet fældes. Selv om det er trist, at måtte fælde et smukt og levende træ, er det af hensyn til resten af foreningen.

Affaldsordning

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere som har modtaget et brev fra Vand og Affald, hvoraf det fremgår, at der træder nye krav i kraft pr. 1/1-2023. Udover at der ikke er specificeret nøjagtig hvad der mangler hos den enkelte grundejer, så ser det også ud til, at nogle af disse krav kan være vanskelige at opfylde i et område som Stenodden Sommerland. 

Bestyrelsen har derfor været i dialog med Vand og Affald, som har været meget imødekommende da de godt kan se, at der er mange forskellige faktorer som spiller ind i vores område. Desuden er det brev som er sendt ud generelt, og skal dække over hele kommunen. Bestyrelsen mener derfor det er vigtigt, at der bliver meldt bredt ud til foreningen således, at vi finder en fælles retning og ikke individuelle løsninger, som kunne medføre til at folk laver tiltag i en god mening, men som i sidste ende kan vise sig unødvendige. 

For at skære ind til benet så skal følgende være opfyldt, hvis man vil have tømt sine beholdere 
efter d. 1/1-2023: 

Beholderne skal stå med hjulene i skel, og med håndtag som vender mod vejen. 
Hvis dette er opfyldt så er underlag, bredde på adgangsvej og belysning ligegyldigt. 

Hvis man derimod vil have sine beholdere stående inde på sin grund, så skal krav om underlag og bredde på adgangsvej, som det er beskrevet af kommunen, være opfyldt til skel, men ikke fra skel til asfalt.
Dvs. at grundejere skal IKKE begynde at etablere korrekt underlag uden for sin matrikel, dette er foreningens område.

Bestyrelsen håber, at ovenstående information vil kunne hjælpe. 

Fest efter generalforsamling

Ved den udskudte jubilæumsfest, der blev afholdt i juni 2022, fik bestyrelsen mange tilkendegivelser af, at et sådant arrangement gerne måtte gentages. Dette sammenholdt med den store fremmøde betyder, at bestyrelsen efter den kommende generalforsamling igen vil arrangere fest om aftenen. Det er et stort arbejde at planlægge og afholde en sådan fest, og vi vil derfor bede om hjælp til dette. Skulle man have lyst til at deltage i et festudvalg sammen med bestyrelsen, kan man henvende sig til kasserer Michael Ben-Ami. Det er muligt at ringe til ham eller at komme forbi hos ham. Michael er en af de faste beboere. Generalforsamlingen er sat til lørdag d.10.juni 2023.

Tænding af julelys

Se flere billeder i galleriet

Som det første begivenhed den nye bestyrelse arrangerede, var tænding af julelys på flagpladsen lørdag d.19. november. Op mod 80 personer, børn og voksne i alle aldre deltog i arrangementet med bål, varm kakao, bagte æbler og en juleøl. Stemningen og humøret var højt, og vi er glade for, at så mange havde lyst til at trodse blæst og kulde for at deltage, og udnytte muligheden for at mødes og hilse på naboer og måske ønske god jul. Lyset i flagstangen lyser nu op i aftentimerne over flagpladsen. Tidsrummet for tænding er tilpasset de krav om at spare, som hele samfundet er underlagt, samtidig med at vi holde hævd om en tradition, der skaber glæde for de mange, der færdes i området.

Glædelig jul og tak for i år

Bestyrelsen vil gerne sige tak for den opbakning, der har været gennem året både ved sociale arrangementer og med praktisk indsats.

I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår.