Juletræet tændes

Kære grundejere.
Så er det igen ved den tid, hvor vi skal tænde
julelysene i flagstangen på Stenodden Sommerland.

Dette vil vi gerne, ligesom vi plejer,
gøre i et hyggeligt fællesskab.

Mød op på Flagpladsen
lørdag d. 25.november kl. 16:00

Vi tænder bålet, og vores festudvalg trakterer
med glögg og æbleskiver. Så tag familien med,
og benyt lejligheden til at hilse på dine naboer,
når tænder vi for lysene sammen.


Mange hilsner fra Bestyrelsen.