Information om Generalforsamling og Jubilæum 2020

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND – 12. MAJ 2020

Aflysning og udskydelse af Generalforsamlingen for Stenodden Sommerlands grundejerforening.

Da forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer officielt er blevet forlænget til d. 8.juni ’20 pga. covid-19, ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling d. 6/6-20.

Pga. den ekstraordinære situation grundet corona-pandemien udskydes generalforsamlingen i henhold til myndighedernes anbefalinger, for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig risiko for smitte.

Selvom dette er et brud på vedtægternes bestemmelse §3, som bestemmer at generalforsamlingen skal afholdes i løbet af juni måned, så følger bestyrelsen regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring covid-19 i denne force majeure situation.

En ny dato for afholdelse af generalforsamlingen vil blive udmeldt og varslet i henhold til bestemmelsen i vedtægterne når det er godkendt af myndighederne at samle det antal personer i den størrelsesorden som foreningen er omfattet af, samt når det er sundhedsmæssigt forsvarligt og muligt at afholde.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer som er på valg i år vil fortsætte i bestyrelsen indtil den udsatte generalforsamling kan afholdes.

Der er pt. ikke indkommet ændringsforslag, og der er derfor heller ikke nogen kritisk situation som kunne være af en sådan karakter at forslagene ikke kan behandles på et senere tidspunkt.

Ifølge foreningens vedtægt §10, skal regnskabet udarbejdes inden d. 25 Maj og derefter afleveres til foreningens revisorer for revidering.
Til orientering er dette udført og begge revisorer har revideret regnskabet uden anmærkning.
Bestyrelsen vil gerne udsende information om dette senere, hvis det viser sig at generalforsamlingen ikke kan afholdes indenfor den nærmeste fremtid.

Jubilæum i Stenodden Sommerland.

I forlængelse af generalforsamlingen var det planen at afholde et arrangement i anledning af 50 års jubilæet for Stenodden Sommerlands forening. Dette arrangement må desværre også aflyses af samme årsager som beskrevet for generalforsamlingen.

Da det er ukendt hvornår det igen bliver muligt at samle foreningens medlemmer udskydes dette arrangement derfor på ubestemt tid.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh.
Bestyrelsen