Info om ansøgning til bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen 2021

Energistyrelsen tilbyder mulighed for at søge støtte til etablering/opgradering af bredbånd i områder med dårlig dækning. Man skal gå sammen om at søge da man kan ikke søge som individ.
Da nogle grundejere i Stenodden over tid har meddelt at de ønsker at søge, oprettes der derfor en arbejdsgruppe som vil indstille en samlet ansøgning til Energistyrelsen for gruppen af de tilskudsberettigede i Stenodden Sommerland som ønsker at deltage.

Ansøgningen vurderes af Energistyrelsen efter en pointtildeling fordelt på 7 kriterier, hvor der bl.a. ses på hvor mange ansøgere man er og hvor stor en egenbetaling man vil deltage med. Minimumskravet til egenbetaling er 4.000 kr. Man kan få flere point for en ekstra egenbetaling på op til 10.000 kr. pr. adresse. Jo flere point et projekt har, jo større sandsynlighed er der for at opnå tilskud.

Resultatet herfra rangeres imod andre bredbåndsansøgere, hvor der uddeles tilskud til de projekter med højest score, indtil årets samlede puljebeløb er uddelt.

Vil du være med?

Hvis du ønsker at være med, så er der kort frist at reagere på. Du skal i første omgang sikre at du er tilskudsberettiget, hvis ikke allerede gjort. Det gør du ved at se på bredbåndskortet fra Energistyrelsen og se om din adresse er markeret med en gul prik. Kortet er baseret på oplysninger fra alle bredbåndsudbydere om, hvordan deres dækning er i dag, og om de har konkrete planer for udrulning inden for tre år, men du skal alligevel selv sikre at det er korrekt at du er berettiget. Findes der allerede dækning med en højere hastighed end 10 Mbit/s download og højere hastighed end 2 Mbit/s upload på en adresse, kan der ikke søges tilskud til adressen. Hvis en adresse ansøger om tilskud fra puljen mod bedre vidende, kan konsekvensen være, at hele projektets tilskud bortfalder.

Dækningen på en adresse fremgår på Tjekditnet.dk. Oplysningerne på Tjekditnet.dk kommer fra de enkelte udbydere. Hvis man mener, at oplysningerne om dækningen på adressen ikke er korrekt, skal man først kontakte udbyderen for at afklare om der er tale om en fejl. Dernæst kan man gøre indsigelse til Energistyrelsen.

Udfyld en fuldmagt

Når du ved at du er tilskudsberettiget skal du udfylde en fuldmagt, som Energistyrelsen har udarbejdet, og sende til projektadministratoren, som for Stenodden Sommerland er repræsenteret ved formand Johnny Larsen. Formålet med fuldmagten er at give projektadministrator tilladelse til at repræsentere alle de individuelle tilskudssøgende adresser. Projektadministrator er derfor fuldmagtshaver.

Fuldmagten skal samtidig sikre, at alle i sammenslutningen har bekræftet deres deltagelse i projektet og er klar over, hvad de forpligter sig til i forbindelse med ansøgningen. Dette gælder særligt i forhold til egenbetaling, samt at man giver adgang til at etablere forbindelsesstik inde i ejendommen og til eventuelt gravearbejde på grunden.

På fuldmagten skal fuldmagtsgiver samtidigt bekræfte, at vedkommende ikke har viden om dækning eller planer om fremtid dækning. Det er dog ikke tanken, at fuldmagtsgiver skal søge oplysninger ud over, hvad de kan slå op på Tjekditnet.dk.

Formuleringen sigter alene på den situation, hvor fuldmagtsgiveren konkret har viden om forhold, som kan betyde, at adressen ikke er tilskudsberettiget, selvom dette ikke er afspejlet i Energistyrelsens kortlægning af tilskudsberettigede adresser.

Her finder du en fuldmagtsskabelon for de adresser markeret med gul på kortet, som du skal udfylde og sende til projektadministratoren https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/fuldmagt_2021_10dw2upmbit_-_gul.pdf
Her finder du et eksempel på en udfyldt fuldmagt: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/saadan_udfylder_du_en_fuldmagt.docx

bredbåndskortet fra Energistyrelsen kan man se en oversigt over hvilke adresser der pt. er angivet som tilskudsberettiget i Stenodden Sommerland hos Energistyrelsen.

Er din adresse ikke angivet som tilskudsberettiget på kortet, og mener du at du er tilskudsberettiget skal du lave en indsigelse inden d. 29/8-21. Se en vejledning her: https://vimeo.com/434617899/5b3a17a034
Indsigelsen sendes via bredbåndskortet ved at klikke på prikken for din adresse og følge vejledningen.
I indsigelsen skal det oplyses hvordan man mener at adressen burde være markeret og hvorfor.

Tidsfrist

Den udfyldte fuldmagt skal være tilsendt projektadministratoren senest d. 28/8-21.

Fuldmagtshaver: Johnny Larsen
Du kan finde en vejledning til fuldmagten på denne side, samt mere info om projektet på Energistyrelsens side her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/information-til-borgerne

OBS: 5G er på vej

Der er opsat en ny TDC mobilmast på Stenoddevejen 6 som vil give 5G mobil data. For dem som vil bruge den mobile løsning, vil ansøgning ikke være relevant, da udstyr til mobildata ikke dækkes. Ansøgning er kun mht. at få et kabel lagt ind til huset og dermed en tilslutning til internet ad den vej.

Med muligheden for 5G vil dette i øvrigt reducere antal mulige point, og vægte med 20% i pointscoren.