Høflig henstilling – ingen frugtaffald på haveaffaldspladsen

Efter sommerpausen er pladsen til haveaffald igen åben, men desværre er reglerne for hvad der må afleveres ikke overholdt.
Derfor en høflig opfordring til at sørge for at der ikke afleveres frugt eller grønt affald på vores fælles haveaffaldsplads. Det er ét af kravene fra pladsejer for at vi må bruge pladsen, at vi skal undgå at rotter og andre skadedyr tiltrækkes af affaldet.
Store rødder og stammer har en helt anden pris for afhentning som er meget dyr for foreningen, så derfor er dette ikke tilladt.

Du kan se hvad der er tilladt og ikke-tilladt at aflevere på haveaffaldspladsen, på nedenstående oversigt. Alt ikke-tilladt affald skal afleveres på Svendborg Miljøstation.