Forslag til afstemning på GF2022

Forslag 1

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og Svendborg Vand & Affald, for at høre hvad planen er for det tidligere Vandværk på Sommerlandsalléen.
Vandværket er ikke i brug, og kommer heller ikke i brug mere, ifølge kommunen. Kommunen har forskellige idéer i en idébase, men ingen beslutning er truffet endnu.
En af mulighederne kunne være at ombygge grunden til ladestandere for el-biler.

Bestyrelsen indstiller derfor til afstemning, om der skal samarbejdes med kommunen omkring opsætning af ladestandere på grunden med vandværket, såfremt dette også er i kommunens interesse.
Vedtages forslaget, er det ikke en endelig afklaring på om der skal være ladestandere, og heller ikke en binding på etablering eller økonomi, men en afklaring af om der i foreningen er flertal for at søge indflydelse på brug af grunden og samarbejde med kommunen om udfærdigelse af en projektidé, plan og økonomi, til senere afstemning, hvis kommunen finder at der er basis for idéen.

Forslag 2

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ejerskab af fællesareal ved Berberisvænget. Skal foreningen købe grunden?

På sidste års generalforsamling blev det informeret at man ved en gennemgang af foreningens arealer i BBR fandt ud af at fællesarealet på Berberisvænget ejes af Kommunen og ikke af foreningen. Svendborg Kommune er vendt tilbage med en forespørgsel på om foreningen ønsker at købe grunden, eller om de skal overtage vedligehold. Vedligehold vil følge deres standardplan, hvilket er 2-3 gg. slåning årligt.
Bestyrelsen har udbedt et prisniveau for køb af grunden, og afventer svar på dette for at kunne foretage en afstemning blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen ønsker at vide om der er flertal for at købe grunden og dermed have indflydelse på brug af grunden, mht. afklaring af det videre forløb og tilbagemelding til Svendborg Kommune.

Forslag 3

(Note: forslag 5 afstemmes først)

Forslagsstiller: Bestyrelsen

På sidste års generalforsamling blev det af foreningens medlemmer foreslået og vedtaget, at bestyrelsen skal udarbejde og fremlægge forslag til nye tidspunkter for støj med maskiner, som er bestemt i ordensreglementet.
Det blev også foreslået at man kunne lave en meningsmåling på hjemmesiden, for at spore sig ind på hvad flertallet mener.
Bestyrelsen fremlægger derfor 3 forslag til tidspunkter for støj, hvor det ene er de oprindelige tidspunkter, og de 2 andre er de 2 forslag som har fået flest stemmer på hjemmesiden.
Samtidig fremlægges et forslag til en ordlyd, som definerer hvad støj er, og for hvem, og i hvilke situationer det gælder for, som er baseret på forespørgsler til bestyrelsen.

  • Forslag 3a: Foreningens oprindelige tidspunkter
  • Forslag 3b: Tidspunkter fra hjemmesidens meningsmåling (kan ses på hjemmesiden og fremlægges på dagen)
  • Forslag 3c: Tidspunkter fra hjemmesidens meningsmåling (kan ses på hjemmesiden og fremlægges på dagen)
  • Forslag 3d: Definition af støj og undtagelser (kan ses på hjemmesiden og fremlægges på dagen)

Forslag 4

Forslagsstiller: Claus Hinrichsen

Forslag 4A: Skal der rives tang i sommerferieperioden? (ikke defineret af hvem eller hvad)
Forslag 4B: Er der ønsker om at få mere sand tilført?

Jeg mener, at vores strand er blandt et af vores vigtigste aktiver i Stenodden. Vi har nu en super bro, men det kunne være dejligt at stranden nedenfor bliver mere ren for opskyllet tang og siv, samt hvis der kunne tilføres mere strandsand, som vil få strand stykket til at se større og mere indbydende ud. Eventuelt om der må graves lidt mere af græskanterne væk, så stranden får mere dybe.
Stranden kunne evt. rives af samme firma som klipper græsset på forstykket, måske hver anden eller tredje gang.
Der er sikkert nogle formaliteter fra kommunen eller andre institutioner som vi skal undersøge først – eller som bestyrelsen måske allerede er bekendt med mulighederne på.

Forslag 5

Forslagsstiller: Susanne Sækmose

Jeg vil foreslå, at ordensreglementet ændres, så regler om støj helt slettes.
Forslaget fremsættes på baggrund af diverse juridiske vurderinger på dette område, bl.a. fra Bolius og hjemmesiden “Juraeksperten”. Heraf fremgår, at en grundejerforening ikke med juridisk gyldighed kan opsætte regler for dette.
Jeg er selvfølgelig interesseret i, at alle har et godt naboskab og tager hensyn til hinanden. Jeg synes derfor reglerne bør erstattes af en opfordring til dette, herunder at man i videst muligt omfang ikke larmer tidligt om morgenen, ved spisetider eller om aftenen.
Jeg mener, at ophør af reglerne kan medvirke til et bedre naboskab – der er ingen, der med reglementet i hånden kan “skælde ud” – til gengæld kan enhver jo på en pæn måde henvende sig, hvis man føler sig generet af støj.