Ødelagt opslag omkring jolleplads

Som nævnt i seneste Nyhedsbrev efterspørger bestyrelsen ejerne af de joller som er på forlandets stativer, og der er kommet flere positive tilbagemeldinger på dette, samt flere registreringer – tak for det!

Ødelagt opslag

Desværre har Bestyrelsen igen erfaret, at nogen prøver at sende en form for budskab omkring utilfredshed eller uenighed, idet at det laminerede opslag fra bestyrelsen, som var fastgjort på jollestativet, er blevet fjernet og revet i stykker, og smidt i affaldsstativet på forlandet sammen med en stor sten, som er blevet fjernet fra bålpladsen.

Bestyrelsen vil derfor opfordre vedkommende til at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget man er utilfreds med eller uenig i, i stedet for at udføre en form for selvjustits som ikke kun rammer bestyrelsens arbejde, men som også generer andre grundejere.

PÅMINDELSE

Registrering af ejer og jolleplads

For at undgå efterladte og ejerløse joller, er der blevet tildelt pladser og påsat nummerskilte på stativerne, til registrering af hvem der bruger pladserne.
Alle ejere af joller på forlandets stativer bedes derfor kontakte bestyrelsen senest d. 1/12, og angive nummeret på den plads ejeren bruger til jolleopbevaring.

Bådtrailere skal fjernes senest d. 1/12

I forbindelse med oprydningen på forlandet blev der konstateret et stort antal bådtrailere, som ikke skal opbevares på forlandet , men skal opbevares privat.

Disse bådtrailere bedes venligst være fjernet fra forlandet senest d. 1. december 2019.
Ejerløse bådtrailere vil efter d. 1/12 blive fjernet og kørt til skrot/hittegods.

Er du forhindret i at fjerne bådtraileren inden d. 1/12, så kontakt bestyrelsen for nærmere aftale.