Som informeret på generalforsamlingen er der sendt en ansøgning afsted til kommunen om en ny tilladelse til badebroen, da den gamle bro skulle udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager, og at det samtidig ønskes at ændre og udvide væsentligt på dens dimensioner, hvilket kræver en ny tilladelse.

Der er ingen andre forskelle i forhold til den eksisterende badebro eller den eksisterende tilladelse. Blandt nogle af grundejerne er der tvivl om ansøgningen vil medføre, at der f.eks. vil være risiko for at der kommer personer udefra og slår telte op på forlandet, og med øget trafik på vores veje.
Området omkring badebroen er stadig det samme, hvilket betyder den hører ind under strandzonen og er offentligt tilgængelig ifølge naturfredningsloven. Alle har lov til at bruge stranden i dag, og der må ikke nægtes adgang til denne for offentligheden. Dette er stadig uændret. Der er derfor en mulig misforståelse i at man måske ikke er bekendt med at stranden er offentlig og altid har været det.

I den nuværende godkendelse fra fredningsmyndigheden kan man se denne linje som beskriver et krav til den nuværende badebro; nemlig at stranden er offentlig. Det er bare skrevet i en anden ordlyd dengang:

Ved indkørsel til området fremgår det at man kører ind i et privat område, samt at der er parkeringsforbud i hele zonen, så der må ikke være trafik i området uden formål og der må ikke parkeres på f.eks. forlandet. Selve stranden er dog offentlig, så den skal alle have adgang til, men så skal de parkere udenfor foreningens område. Græsarealet er foreningens, men er under strandbeskyttelse og naturfredning, så telte m.m. er ikke tilladt uden en officiel tilladelse.

Med denne info håber bestyrelsen at det hjælper til afklaring og tryghed, og at ansøgningen og høringen giver et positivt svar, så f.eks. de ejere i området hernede som er blevet ældre og/eller har fået gangbesvær, stadig kan nyde naturen og området fra en bedre og mere sikker badebro.