Hjælp til naturens mangfoldighed.
Foreningen har et meget stort græsareal ved stranden, som bliver klippet jævnligt. For at hjælpe naturen, foreslås det at der udlægges et areal til naturens egen gang.

Forslagsstiller: Ib Berg
Note: Bestyrelsen har tidligere fået mails i anden henseende fra andre grundejere, hvor lignende forslag indgår. Derfor samles forslagene her.

***

Såfremt dette forslag godkendes, vil afstemning af placering på forlandet blive pkt. 2a ellers udgår pkt. 2a.

Forslag 2a: Placering

Ét forslag er at rydde det runde buskads tæt ved pumpestationen og lave en prøve på en mindre eng, for at lære om brug af korrekte enggræsser, blomstersort, m.m. så den vilde eng ikke overtager området eller generer haver.