Baggrund: På generalforsamlingen d. 1/6-19 blev et forslag vedtaget om at bestyrelsen skal undersøge priser og muligheder for at indkøbe en belyst vandskulptur i et fornuftigt prisniveau, som en jubilæumsgave til foreningens 50 års jubilæum.

Bestyrelsen ønskede flere af foreningens medlemmer deltog i dette fælles arbejde, inkl. forslagsstiller, så det ikke var bestyrelsen som alene stod for valg og løsning, men foreningen i samarbejde, men desværre var der ingen som meldte sig til arbejdsgruppen.

Der blev derfor nedsat en (meget lille) arbejdsgruppe bestående af forslagsstiller og et bestyrelsesmedlem som har arbejdet med forskellige muligheder, og som er kommet frem til dette forslag i løbende samarbejde med de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at foreningen skal stemme om forslaget på den kommende generalforsamling, da udgiften ikke kan holdes på det omtalte niveau. Foreningen skal derfor i fællesskab beslutte om dette forslag både funktionsmæssigt, designmæssigt og økonomisk er acceptabelt og om det indfrier grundejernes forventninger fra sidste års debat om vandkunsten.

Udgift til Vandkunst dækker over:

* Vandsten Dubai sæt med tre søjler i størrelse H30, H60 og H90cm.

– Inkl. balje på 275 liter.
– Sættet indeholder vandsten, balje, rist, net, slanger, pakninger, vandfordeler, regulator, pumpe, LED lys til hver vandsten, 12V transformator, algevæske, sikringsbeslag, og skærver til slutafdækning.
Prisforslag: 8.832 kr. inkl. moms.

* El & gravearbejde

– Gravearbejde for el og vandkunst samt opsætning.
– Elinstallation for vandkunst med døgnur afsluttet i stikkontakt.
Prisforslag: 13.802 kr. inkl. moms.

Prisforslag ialt for Vandkunst, El- & Gravearbejde: 22.634 kr. inkl. moms.

Forslagsstiller: Torsten Nielsen