Vedtægtsændring

På ekstraordinær generalforsamling vedtages det at tilføje oplysningspligt ved salg og ændring af private adresser