Til salg skilte fjernes

På generalforsamlingen ’19 vedtages et forslag om at opsætte en opslagstavle til boligannoncering, samt indgå aftale med ejendomsmæglere om at fjerne ‘Til salg’ skilte, for at undgå en ‘skilteskov’.