25/6: Start på brogodkendelse

Ingeniør Viggo Launbjerg blev på et forberedelsesmøde omkring stiftelsen opfordret til at arbejde videre med sit forslag om at få indhentet en godkendelse til en badebro.