Påbud fra Fyns Amt om vandmålere

Der laves et påbud fra Fyns Amt om at installere vandmålere hos alle brugerne inden 1992