Opbevaring af joller

Det besluttes på en generalforsamling at joller ikke skal opbevares på stranden, men må placeres til højre på forlandet