You are currently viewing Nye udstykninger
Generated by IIPImage

Nye udstykninger

På ekstraordinær generalforsamling vedtages det at udstykke yderligere 45 grunde