Nye udstykninger

På ekstraordinær generalforsamling vedtages det at udstykke yderligere 45 grunde