Rensning af strand og etablering af et brolaug

Det vedtages at rense stranden for tang, samt at nedsætte et brolaug som skal sikre udsætning og indtagning af badebroen