19/6: Brolaug etableres

Det vedtages at etablere et brolaug på et bestyrelsesmøde