Der henstilles til at både ligger for svaj på den venstre side af badebroen eller på den højre side af slæbestedet. Både må ikke fortøjes til badebroen.

Området imellem badebro og slæbested kaldes for badezonen og er forbeholdt badegæster.

Der er over tid blevet fjernet en del gamle fortøjninger i badezonen, og arbejdet pågår stadig, hvor der er fundet fortøjninger i form af gamle betonklodser med indstøbte rustne jernstænger, til kæder og andet aflagt byggemateriale, m.m..

Er man badegæst, eller f.eks. bruger et paddleboard, kan der ske voldsomme uheld hvis man falder ned på sådant fortøjningsmateriale. Al fortøjning i badezonen skal derfor fjernes, og i stedet korrekt placeres udenfor badezonen og opmærkes.

Der gøres samtidig opmærksom på, at der ikke må parkeres eller henstilles køretøjer eller trailere på forlandet.

Ønsker man at få sin båd registreret med svajplads, kan man kontakte bestyrelsen. Det giver bådejer en øget tryghed at man kan kontaktes hvis der f.eks. opdages en løsreven båd eller lignende.