Stenkunst opsættes i anledning af 50 års jubilæum

I anledning af grundejerforeningens 50 års jubilæum i 2020 blev det i 2019 vedtaget at foreningen skulle markere dette med en kunstskulptur. Takket være foreningens bidrag, og både private sponsorer og virksomhedssponsorater, så lykkedes det at sponsorere en…

Badebroen tilføjes landfæste og brohoved

I år 2022 blev badebroen tilføjet et landfæste og et brohoved, som et tiltag for at give bedre adgang for gangbesværede, samt øge sikkerheden ved passage på badebroen for både børn og ældre.

Ansøgning til ændring af badebro godkendes

I foråret 2021 blev der ansøgt om tilladelse til ændring af den eksisterende badebro, med ønske om en større bredde på brofag, længere landfæste og tilbygning af et brohoved m. 1 trappe. Godkendelsen blev givet i November 2021.

Julelys opsættes på flagstangen

Der opsættes julelys i flagstangen på fællespladsen for første gang, for at skabe lidt glæde og julestemning for store og små i den mørke tid.

Foreningen har 50 års Jubilæum

D. 24. Juli 2020 har foreningen 50 års jubilæum. Desværre kan det ikke fejres grundet Covid-19 pandemien som forårsager restriktioner der forbyder større forsamlinger.

Til salg skilte fjernes

På generalforsamlingen '19 vedtages et forslag om at opsætte en opslagstavle til boligannoncering, samt indgå aftale med ejendomsmæglere om at fjerne 'Til salg' skilte, for at undgå en 'skilteskov'.

Ny hjertestarter

Den udtjente hjertestarter udskiftes med en ny og mere moderne hjertestarter, som også kan guide turister på både dansk og engelsk